Board

Maisa Koivisto

President

 

+358 44 722 1001

maisa.koivisto[at]hamko.fi
 

Lasse Vilmi
Vice president, student welfare

 

+358 44 722 1004

lasse.vilmi[at]hamko.fi

 

Anni Someroja

Student culture

anni.someroja[at]hamko.fi
 

Eelis Liukkonen
Counselling and orientation, sports

 

eelis.liukkonen[at]hamko.fi

 

Iida Lehtonen
Visibility

 

iida.lehtonen[at]hamko.fi

 

Johanna Janhunen

Member services and benefits

 

+358 44 722 1005

johanna.janhunen[at]hamko.fi

 

Katja Pouta

Quality and feedback

 

katja.pouta[at]hamko.fi

 

Petja Valo
Career and employment, sports

 

petja.valo[at]hamko.fi