Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallituksen tehtävänä on edustaa opiskelijakuntaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti, johtaa opiskelijakunnan toimintaa, tiedottaa opiskelijoita, jäsenistöä ja muita sidosryhmiä niitä koskevista asioista ja vastata opiskelijakunnan hallinnosta.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

Hallituksessa toimimisesta on mahdollista saada 3-6 opintopistettä riippuen luottamustehtävästä (lisätiedot täältä).

 

Hallitus 2019:

 

Maisa Koivisto
Puheenjohtaja
 
+358 44 722 1001
maisa.koivisto[at]hamko.fi
 
 
Lasse Vilmi
Varapuheenjohtaja, opiskeluhyvinvointi
 
+358 44 722 1004
lasse.vilmi[at]hamko.fi
 
 
Anni Someroja
Opiskelijakulttuuri
 
+358 44 722 1006
anni.someroja[at]hamko.fi
 
 
Eelis Liukkonen
Ohjaus ja orientaatio, liikunta
 
eelis.liukkonen[at]hamko.fi
 
 
Johanna Janhunen
Jäsenedut ja -palvelut
 
+358 44 722 1005
johanna.janhunen[at]hamko.fi
 
 
Petja Valo
Ura ja työllistyminen, liikunta
 
petja.valo[at]hamko.fi
 
 
Laatu- ja palauteasioista vuoden 2019 loppuun asti vastaa asiantuntija Ville Lempola.