Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallituksen tehtävänä on edustaa opiskelijakuntaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti, johtaa opiskelijakunnan toimintaa, tiedottaa opiskelijoita, jäsenistöä ja muita sidosryhmiä niitä koskevista asioista ja vastata opiskelijakunnan hallinnosta.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

Hallituksessa toimimisesta on mahdollista saada 3-6 opintopistettä riippuen luottamustehtävästä (lisätiedot täältä).

 

Hallitus 2018:

Liisa Hyytiäinen
Puheenjohtaja
 
+358 44 722 1001
liisa.hyytiainen(at)hamko.fi
 
Johanna Janhunen
Varapuheenjohtaja
 
+358 44 722 1004
 
 
Emina Güzey
Opiskeluhyvinvointi
 
Sakari Vitikka
Ohjaus ja orientaatio
 
Maisa Koivisto
Jäsenedut ja -palvelut
 
+358 44 722 1005
Maija Kranni
Laatu ja palaute
 

maija.kranni@hamko.fi

 

Vilma Varjus
Opiskelijakulttuuri ja näkyvyys
 
+358 44 722 1006
Arttu Liuttula
Ura & työllistyminen, liikunta