Opinnäytetyön kansitus

 

HAMKissa kaikista, myös YAMK-, opinnäytetöiden kansituksista vastaa Forssan ammattikorkeakouluopiskelijat FAMKO ry.

 

Hintatiedot, tilausohjeet ja muut tarpeelliset tiedot löydät FAMKO ry:n nettisivuilta:

https://famkory.com/kansitukset/.