Palaute

Opiskelijakunnan palautekanavat

Palautehaalarimerkit

HAMKin palautejärjestelmä

 

 

Opiskelijakunnan palautekanavat

 

Voit jättää palautetta opiskelijakunnalle palautelomakkeen välityksellä. Muistathan jättää sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat saada palautteeseesi vastauksen.

 

Palautelomakkeella voit jättää palautetta suoraan opiskelijakunnalle mistä tahansa opiskelijakuntaan, opintoihin, koulutukseen tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Palautteet käsitellään palautteen laadusta riippuen sille sopivinta väylää pitkin ja palautteen käsittelyssä noudatetaan aina vaitiolovelvollisuutta.

 

Palautteen avulla opiskelijakunta voi parantaa toimintaansa ja olla mukana kehittämässä HAMKia entistä paremmaksi korkeakouluksi.

 

 

Palautehaalarimerkit

Palautevihannekset ovat opiskelijakunnan tapa kiittää opiskelijoita aktiivisuudesta palautteenannossa. Porinaperunan voi saada osallistumalla oman koulutuksen opiskelijapalautekeskusteluun. Laatupaprikoita ja palauteporkkanoita opiskelijakunta jakaa esimerkiksi HAMKO on the road -kiertueiden yhteydessä kiitokseksi palautteen antamisesta. Ongelmaparsakaaleja ansaitsevat rehtorin kuulemisiin osallistuvat opiskelijat.

 

 

HAMKin palautejärjestelmä

 

Korkeakoulu ja opetus eivät voi kehittyä, jos kukaan ei arvioi toimintaa. Opiskelijana olet asiantuntija siinä, mikä edistää ja mikä hidastaa opiskelujasi.

 

Opetus kaipaa jatkuvasti muutoksia, mutta oikeita muutoksia on vaikea tehdä, jos toimintaa ei arvioida yhdessä kaikkien osallistujien kanssa. Opiskelijana sinulla on omakohtaisia kokemuksia siitä, mikä meidän korkeakoulussamme toimii ja mikä ei toimi. Antamalla palautetta annat korkeakoululle mahdollisuuden kehittää toimintaansa.

 

Hämeen ammattikorkeakoulussa on monta kanavaa, joiden kautta palautetta voi antaa. Helpoin tapa on opettajan tai henkilökunnan kanssa keskustelu. Virallisia kanavia ovat palautteenantojärjestelmään kuuluvat moduulipalaute, joka kerätään jokaisen moduulin päätteeksi, koulutusohjelmapalaute, joka kerätään vähintään kerran lukukaudessa, sekä rehtorin kuulemiskierros kerran vuodessa. Lisäksi opiskelijoilta kerätään palautetta erilaisten kyselyiden muodossa pitkin opintoja. Palautetta voi myös antaa jatkuvasti opiskelijakunnalle.

 

Moduulipalaute:

Opettajat keräävät palautetta moduulien toimivuudesta ja sisällöstä moduulien päätteeksi. Tämä palaute voidaan kerätä esimerkiksi yhteisessä palautetilaisuudessa moduulin lopussa tai muulla sovitulla tavalla. Palautetta käytetään moduulien sisältöjen ja toteutuksen kehittämiseen.

 

Koulutusohjelmakohtaiset palautetilaisuudet:

Koulutusohjelmapalautetta kerätään vähintään kerran lukukaudessa. Koulutusohjelmapalautetilaisuudessa ovat mukana yleensä koulutuspäällikkö, opiskelijajärjestön edustaja sekä aloitusryhmien edustajat. Tilaisuudessa ryhmien opiskelijaedustajat välittävät ryhmänsä antamaa palautetta omasta koulutusohjelmastaan suoraan koulutusohjelmapäällikölle. HAMKOn kumppaniyhdistykset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulutuskohtaisiin kuulemisiin. Keskusteluiden muistiot toimitetaan myös opiskelijakunnalle.

 

Rehtorin opiskelijakuulemistilaisuudet:

Joka vuosi syystalvella rehtorin kuulemisissa koulutusohjelmien opiskelijaedustajat tuovat palautetta suoraan korkeakoulun johdolle. Tilaisuudessa opiskelijoiden edustajilla on mahdollisuus antaa aloitusryhmästään aiemmin keräämäänsä palautetta suoraan rehtoreille, ja rehtoreilla on mahdollisuus vastata palautteeseen välittömästi. Rehtorin opiskelijakuulemisissa HAMKOn edustaja on paikalla, jotta annettu palaute tavoittaa välittömästi myös opiskelijakunnan ja ongelmakohtiin voidaan tarttua viipymättä.

 

Lisäksi:

Opiskelijan kehityskeskustelu, KV-vaihdon palaute, opinnäytetyöpalaute, harjoittelupalaute, ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely AVOP.

 

Korkeakoulun velvollisuudet:

Korkeakoululla on velvollisuus mahdollistaa opiskelijoille palautteenanto. Lisäksi korkeakoululla on velvollisuus käsitellä annettu palaute ja tiedottaa opiskelijoita siitä, millaisiin toimenpiteisiin palaute on johtanut sekä perustella, jos jotakin asiaa ei voida muuttaa.

 

Opiskelijakunnan velvollisuudet:

Opiskelijakunta auttaa korkeakoulua palautteen keruussa; kerää ja vastaanottaa palautetta opiskelijoilta, tiedottaa opiskelijoita palautteenannon mahdollisuuksista ja seuraa palautteiden käsittelyä ja jatkotoimenpiteitä.

 

Opiskelijaedustajan velvollisuudet:

Kerätä palautetta omalta aloitusryhmältä ennen palautetilaisuutta. Kertoa palautetilaisuudessa kuulemistaan vastauksista omalle ryhmälleen.

 

Opiskelijan velvollisuudet:

Antaa palautetta kohtaamistaan kehityskohteista rakentavasti.