Edustajiston kokous / Meeting of the Council of Representatives 07/17

09.10.2017

Valtuustosali, A-rakennus
Kello 17:00

Valtuustosali, A-Building
at 17:00