Hae opiskelijajäseneksi HAMKin tutkintolautakuntaan | Apply to HAMK's Board of Examiners

 

Tutkintolautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Opiskelijajäsenen tehtävä on tuoda esille opiskelijan näkökulma tutkintalautakunnan päätettävinä olevissa asioissa. Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintolautakuntaan kuuluu yksi varsinainen opiskelijajäsen ja kolme varajäsentä.

 

Haku tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi on nyt avoinna. Opiskelijajäsenen tulee olla tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva HAMKin opiskelija. Pesti on toistaiseksi voimassa oleva, eli jatkuu niin kauan kuin opiskelijajäsen on kirjoilla HAMKissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

 

Tutkintolautakunta kokoustaa 2-5 kertaa lukuvuodessa, ja kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Hämeenlinnassa. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 75 €/kokous.

 

Hae tutkintolautakuntaan toimittamalla vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen maisa.koivisto[at]hamko.fi 25.3.2019 klo 12.00 mennessä. Mainitse hakemuksessa oletko käytettävissä myös varajäseneksi. 

 

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajat valitaan opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa 26.3.2019. 

 

Lisätiedot: 

 

Aleksi Kurvi 
toiminnanjohtaja
tj[at]hamko.fi, puh. 044 722 1000 

 

Maisa Koivisto 
hallituksen puheenjohtaja
maisa.koivisto[at]hamko.fi, puh. 044 722 1001 

 

// 

 

The Board of Examiners is a statutory body in university of applied sciences whose responsibilities are reassessment procedures. In Häme University of Applied Sciences, there is one student member and three deputy student members in the Board of Examiners. 

 

Application period to the Board of Examiners is now open. All degree students at HAMK are eligible to apply. Student member’s term is valid for the time being (as long as the student is a degree student at HAMK). 

Board of Examiners has 2-5 meetings per academic year and the meetings are in Hämeenlinna University Centre. Student member gets an attendance fee for the meetings. 

 

Please note that the main working language in the Board of Examiners is Finnish. 

 

Apply to the Board of Examiners by sending a free-form application to maisa.koivisto[at]hamko.fi. Send your application by 25 March at 12 pm. Please mention in your application if you are available as a deputy student member. 

Student members will be elected in the Council of representatives' meeting on 26 March. 

 

More information: 

 

Aleksi Kurvi 
Executive Director
tj[at]hamko.fi, tel. 044 722 1000 

 

Maisa Koivisto 
President of the Student Union’s Board
maisa.koivisto[at]hamko.fi, tel. 044 722 1001