Vaalit

Ehdolle asettuminen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaaliin alkaa maanantaina 16.9.2019 klo 12.00 ja päättyy maanantaina 14.10.2019 klo 16.00.

 

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa. Se muodostaa kannan suuriin linjoihin, vahvistaa hallituksen valmistelemat asiakirjat ja päättää muun muassa opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista.

 

Edustajiston vaaleissa valitaan 21 edustajiston jäsentä toimikaudelle 2020. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2019–2020.

 

Asetu ehdolle täyttämällä sähköinen ehdolleasettumislomake.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä. Vaaliliiton saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Vaaliliitossa on annettava yhdelle vaaliliiton ehdokkaalle valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 

Vaaliliiton perustamisasiakirja

 

Vaalirengas on:
- kaksi tai useampia vaaliliittoja
- yksi tai useampia vaaliliittoja ja yksi tai useampi sitoutumaton ehdokas
- kaksi tai useampi sitoutumaton ehdokas.

 

Vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka allekirjoittavat siihen kuuluvien vaaliliittojen asiamiehet, sekä mahdolliset sitoutumattomat ehdokkaat. Vaalirenkaan perustamisasiakirjassa on mainittava vaalirenkaan nimi sekä siihen kuuluvien vaaliliittojen nimet ja sitoutumattomien ehdokkaiden nimet.

 

Vaalirenkaan perustamisasiakirja

 

Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa. Vaaliliitoissa ja vaalirenkaissa saa olla korkeintaan vaaleissa valittavien määrä jäseniä. Vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä.

 

Lisätietoa edustajiston tehtävistä sekä vaaleista löytyy opiskelijakunnan säännöistä sekä vaaliohjesäännöstä.

 

Vaaleja koskevat tiedustelut:

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Maisa Koivisto
maisa.koivisto[at]hamko.fi, p. 0447221001

 

Toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi
aleksi.kurvi[at]hamko.fi, p. 0447221000

 

Edustajiston puheenjohtaja Aleksi Ojanperä

aleksi.ojanpera[at]hamko.fi