Vertaistuutorointi

Vertaistuutori on tuutoreiden peruskoulutuksen käynyt uusien opiskelijoiden opastaja. Opastus alkaa jo pääsykokeista, ja se jatkuu opiskelun alkaessa ja edetessä. Vertaisohjauksen avulla uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa, oppilaitokseensa ja uuteen asuinympäristöönsä. Yleensä tuutoreita on yksi kymmentä uutta opiskelijaa kohden, ja saman koulutuksen tuutorit työskentelevät ryhmänä tai pareittain. Vertaistuutorit voivat lisäksi kouluttautua ja erikoistua kansainvälisiksi tuutoreiksi. Vertaistuutorivuoden jälkeen on mahdollista jatkaa vastuutuutoriksi. Lue lisää vastuutuutorin toiminnasta Vastuutuutori-välilehdeltä.

 

Vertaistuutorin tehtäviä ovat muun muassa:
 

- tutustuttaa opiskelijat toisiinsa
- luoda ja ylläpitää ryhmähenkeä
- opastaa opiskelijoita uudessa opiskeluympäristössä
- tutustuttaa opiskelijat opiskelukaupunkiin ja vapaa-ajan viettoon
- olla opiskelijan tukena ja apuna askarruttavissa asioissa.

Opintojen kuvaus

Ryhdy vertaistuutoriksi!

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta kouluttaa joka vuosi noin 100 uutta vertaistuutoria. Tulemalla mukaan tuutoritoimintaan saat uusia kokemuksia, ystäviä, vapaa-ajan toimintaa ja opintopisteitä. Tuutorikausi kestää yhden vuoden ja siitä on mahdollista saada 3-5 opintopistettä. Tuutoroinnissa karttuvat taidot ovat myös hyviä työelämätaitoja, joten tuutoroinnin päätyttyä haettava tuutoritodistus on oiva liite työhakemukseen.

 

Uudet tuutorit valitaan tuutorirekryn ja haastatteluiden kautta. Tuutorirekry järjestetään joka syksy jokaisella kampuksella. Seuraa opiskelijakunnan tiedotusta ja lähde mukaan!

 

Lisätietoja tuutoroinnista ja rekrystä saat omilta tuutoreiltasi, opinto-ohjaajaltasi ja HAMKOn ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijalta.